Pomůžeme vám ušetřit finanční prostředky a zvýšit úroveň vašeho firemního nákupu

Proč je důležité, aby manažeři nákupu měli základní ekonomické vzdělání

Publikováno: 21. 7. 2015 | rubrika: Firemní nákup, Osobní rozvoj

Rozumíte odborné řeči svých kolegů z ekonomického oddělení? Co vám řekne výkaz zisků a ztrát či rozvaha? Umíte v těchto dokumentech číst a víte, jak vám mohou pomoci při výběru vašeho dodavatele? Víte, jak se promítnou úspory realizované nákupním oddělením do konečného hospodaření firmy, a umíte tyto výsledky prodat?

Vždycky platilo a platit bude, že k rozhodování je zapotřebí mít informace. Správné rozhodnutí ovlivní to, jak je umíme nebo neumíme zpracovat. Co z nich dokážeme nebo nedokážeme vyčíst.

Pokud například vybíráte dodavatele, měli byste při výběru, mimo jiné, zohlednit i ekonomické ukazatele. Protože spolupracovat s dodavatelem, který je dlouhodobě v červených číslech, může být hodně velkým rizikem.

Ale pokud patříte mezi nákupčí, kteří nemají ekonomické vzdělání, tak to pro vás může představovat problém. 

Proto jsem na toto téma hovořil s Marcelou Hrubošovou, autorkou a zakladatelkou vzdělávacího konceptu Finance pro radost. Položil jsem jí několik otázek.

Proč je důležité, aby nákupčí, a především manažeři nákupu, měli základní ekonomické vzdělání?

Mnoho manažerů nákupu se domnívá, že pokud šetří, přispívají tak k dosažení firemních cílů a zvýšení ziskovosti firmy. Proto by oddělení mělo být bráno jako důležitá součást firmy. To nemusí být nutně pravda. Je zde důležitá věc a to především umět prodat výsledky práce nákupu.

Co by mělo patřit mezi řekněme ekonomické minimum manažerů nákupu?

Naprostým základem je znát, na jakém principu funguje firma a dokázat si odvodit jednotlivé činnosti v podniku ve finančních číslech. Orientovat se ve výkazu zisku a ztrát, v rozvaze, rozumět cashflow firmy, to je nedílnou součástí ekonomického vzdělání každého úspěšného obchodníka.

A jak jim to pomůže?

Většina ředitelů společností či TOP manažerů má ekonomické vzdělání a to, na co slyší je řeč čísel. A to nejen z toho důvodu, že zlepšení ziskovosti firmy je jedním z jejich cílů. Pokud vedoucí nákupu neví, jak se výsledky práce oddělení promítají do celkových výsledků hospodaření firmy, má samozřejmě při „prodeji“ své práce daleko horší pozici, než když rozumí řeči ekonomů a umí s nimi mluvit jejich jazykem.

Jednou ze základních činností nákupu je realizovat výběrová řízení a vybírat dodavatele. Jak jim znalost výkazu zisku a ztrát a rozvahy může být v tomto užitečná?

Cílem nákupu není jen vybrat dodavatele, ale především spolehlivého dodavatele. Pokud se nákupčí vyznají v uvedených dokumentech, jsou pak schopni odhadnout, do jaké míry je či není pro firmu daný dodavatel rizikovým partnerem. Z výsledku hospodaření firmy se dá poznat její ekonomické zdraví a dlouhodobost vzájemné spolupráce.

Můžeš uvést další příklad toho, co by nákupčím mohlo pomoci, kdyby to znali a uměli?

Řekněme schopnost vypočítat to, jaké slevě se rovná prodloužení splatnosti o určitý počet dní. Pokud například nákupčí bude jednat s dodavatelem a bude mít na výběr delší splatnost nebo slevu, tak bez patřičných znalostí toto není schopen správně posoudit.

Rozhovor s Marcelou Hrubošovou vedl Jaroslav Cirkovský.

Rozšiřte si své vzdělání v oblasti ekonomiky a ZAREGISTRUJTE SE na seminář Ekonomické minimum pro manažery nákupu.

Nejdůležitější novinky ze světa firemního nákupu na váš e-mail

Chcete mít přehled o trendech, novinkách, nebo získávat tipy ze světa firemního nákupu?


X

© Benefico s.r.o. • Všechna práva vyhrazena • • Google+

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top