Pomůžeme vám ušetřit finanční prostředky a zvýšit úroveň vašeho firemního nákupu

E-aukce energií: levnější plyn

Pomocí elektronické aukce vám pomůžeme nakoupit plyn levněji. Využijte našich zkušeností v rámci e-aukce na klíč.

Jaký plyn lze nakoupit formou e-aukce

Obdobně jako na trhu s elektřinou se výsledná cena dodávky plynu dělí na:

Regulovaná cena za plyn se vztahuje na tyto položky:

Výše regulované ceny se zpravidla stanovuje na konkrétní časové období, obvykle na 12 měsíců.

Cenami neregulovanými jsou ostatní ceny uváděné v cenících obchodníků s plynem. Jejich výši a strukturu stanovuje každý obchodník s plynem podle portfolia svých zákazníků a podle své obchodní strategie.

Rozhodující podíl v celkové ceně dodávky hraje cena za komoditu a obchod. Tato cena obsahuje nákupní cenu komodity od dovozce, nebo od jiného obchodníka, od něhož daný obchodník plyn nakupuje, náklady na obchodní činnost a marži obchodníka. Cena komodity tvoří největší (více než 70%) a nejpohyblivější část ceny. Je přímo závislá na ceně ropy, aktuální kurz koruny k dolaru, potažmo euru.

Komodita zemní plyn se dělí na dva produkty, se kterými je možné obchodovat:

Rozlišujeme tři typy odběratelů:

Aktuální ceny plynu

Zemní plyn - graf ceny

Podrobné informace týkajících se složení ceny plynu, trhu, podmínek obchodování s ním či seznamu držitelů licencí pro obchod s plynem lze nalézt na stránkách Energetického regulačního úřadu nebo www.zemniplyn.cz.

E-aukce plynu

Předmět výběrového řízení na dodávku plynu

Předmětem vlastního výběrového řízení (e-aukce) může být dodávka objemu předpokládané spotřeby na dané období a garance ceny na smluvní období.

Přílohy elektronické aukce by měly být: přehled odběrních míst (název a adresa odběrního místa, EIC kód, rezervovaná kapacita, plán spotřeby na dané období po jednotlivých měsících, skutečná spotřeba po jednotlivých měsících v posledním roce až dvou).

Rozsah služeb a postup provedení elektronické aukce na klíč

Předmětem služby je:

  1. Poskytnutí textu zadávací dokumentace týkajícího se informací k použití elektronických nástrojů ZD (nutné u veřejných zadavatelů),
  2. Připomínkování textu zadávací dokumentace týkajícího informací k použití elektronických nástrojů
  3. Na základě předaných podkladů provedení kompletního elektronického výběrového řízení (u veřejných zadavatelů v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách) spočívající v přípravě a zpřístupnění softwarové aplikace, její nastavení v souladu s předanou zadávací dokumentací zadavatele, obsluze po dobu provádění výběrového řízení, komunikace s účastníky (dodavateli) a zajištění jejich technické podpory,
  4. Vyhotovení Protokolu o průběhu výběrového řízení v elektronické nebo tištěné podobě, který detailně zachycuje průběh i konečný výsledek konaného výběrového řízení.

» Chci realizovat e-aukci na dodávky plynu

Nejlepší vyjednávač je váš počítač

» Elektronická kniha ke stažení ZDARMA

» Podrobný návod, jak realizovat úspěšné výběrové řízení

ebook o firemním nákupu a e-aukcích

© Benefico s.r.o. • Všechna práva vyhrazena

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top