Pomůžeme vám ušetřit finanční prostředky a zvýšit úroveň vašeho firemního nákupu

Jak funguje elektronická aukce

Elektronická reverzní aukce, neboli online výběrové řízení, má zpravidla 6 základních fází. Podívejte se podrobněji na každou z nich.

Fáze 1: Příprava na elektronickou aukci

Přípravu na e-aukci nesmíte podcenit, protože má přímý vliv na výsledek e-aukce. V této fázi nejvíce využijete odborníky se zkušenostmi nejenom nastavení aukčního softwaru, ale především v oblasti nákupu (sjednat schůzku).

Vyhlašovatel e-aukce (ten, kdo nakupuje zboží či službu) formuluje zadání a specifikuje:

Velmi důležité je stanovení časového harmonogramu e-aukce, způsobu vyhodnocování nabídek a výběr potencionálních dodavatelů.

Fáze 2: Pozvěte do e-aukce potenciální dodavatele

O svém záměru informujte potencionální dodavatele a formou pozvánky je vyzvete k účasti na e-aukci. Pozvánku posíláte e-mailem, který musí obsahovat veškeré potřebné informace. Rovněž doporučujeme, obzvláště v začátcích, projednat svůj záměr s dodavateli osobně či minimálně telefonicky.

Výsledek každého výběrového řízení, e-aukce nevyjímaje, ovlivňuje více faktorů. Jeden z nich je zájem oslovených firem se jej účastnit a soutěžit (jak zvýšit zájem o e-aukci?) . Proto tento krok nepodceňte.

Fáze 3: Dodavatelé předkládají nabídky

Oslovený dodavatel potvrzuje akceptaci podmínek v e-aukčním softwaru a ten mu zašle jeho přístupové heslo. To mu umožní otevření virtuální e-aukční síně, do které vloží svou nabídku. V tento moment na monitoru vidí pouze poptávku vyhlašovatele e-aukce a svou vloženou nabídku.

Fáze 4: Zkontrolujte nabídky a kvalifikační předpoklady

Nezbytným předpokladem úspěšného průběhu e-aukce je kontrola shody zadané poptávky s jednotlivými nabídkami včetně splnění kvalifikačních předpokladů. Po důkladné kontrole můžete potvrdit zahájení ostrého kola.

Poraďte se o způsobu kontroly s odborníkem (sjednat schůzku).

Fáze 5: Soutěž startuje

V předem ohlášeném dni a hodině se zúčastněným dodavatelům zaktivuje e-aukční systém, ve kterém vidí své nabídky a nejlepší nabízenou cenu některého z účastníků. Případně vidí, kdy je jejich nabídka nejlepší ze současně předložených.

V průběhu e-aukce mají účastníci možnost změny své nabídky. Soutěž nyní skutečně začala.

Fáze 6: Vyhodnoťte soutěž, vyhlaste vítěze a vytiskněte protokoly

Bezprostředně po ukončení e-aukce si její účastníci mohou vytisknout protokoly, které zaznamenávají jejich změny nabídky a komunikaci s vyhlašovatelem, který má samozřejmě k dispozici souhrnné protokoly zaznamenávající jednotlivé změny/průběh.

Poděkujete dodavatelům za účast a oznámíte, kolik času potřebujete na finální zhodnocení nabídek a vyhlášení výsledků.

Co je e-aukce

Další informace o průběhu e-aukce

V jakém čase se nabídky podávají

Nejčastěji se e-aukce nastavuje na dobu trvání 20 – 30 minut s tím, že pokud některý z účastníků vylepší svou nabídku v průběhu posledních dvou minut, tak se její délka automaticky prodlužuje o dvě minuty. Účelem je poskytnou ostatním účastníkům prostor na jejich reakci. Na následujícím obrázku je znázorněn časový harmonogram e-aukce/on-line výběrového řízení.

Kdo všechno může e-aukce využít

E-aukční software pro realizaci on-line výběrových řízení má poměrně široké spektrum využití.

Na čem záleží úspěch e-aukce

Pamatujte na následující faktory a zajistěte úspěch své e-aukce:

» Chci využít e-aukce

 Harmonogram-e-aukce

Nejlepší vyjednávač je váš počítač

» Elektronická kniha ke stažení ZDARMA

» Podrobný návod, jak realizovat úspěšné výběrové řízení

ebook o firemním nákupu a e-aukcích

© Benefico s.r.o. • Všechna práva vyhrazena

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top