Pomůžeme vám ušetřit finanční prostředky a zvýšit úroveň vašeho firemního nákupu

Co o vás prozradí vaše tvář a oči?

Publikováno: 1. 3. 2016 | rubrika: Osobní rozvoj, Prezentační dovednosti, Strategie a taktika vyjednávání

Co se vám vybaví pod pojmem přesvědčivá komunikace? Jak se stát jejím mistrem? Jak přesvědčit protistranu, aby vaše argumenty akceptovala? Jak zaujmout posluchače při prezentaci? Co o vás prozradí vaše tvář a oči?

Někoho možná napadne, že úspěšná komunikace je o schopnosti zvolit správná slova pro různé příležitosti a dát jim při komunikaci tu správnou váhu.

Ale nejen slova jsou důležitá, klíčovou roli hraje i řeč těla.

Pokud cítíte, že vašemu projevu něco schází, chcete znát nějaké tipy a triky na zlepšení své komunikace s lidmi, jste na správné adrese. V tomto článku vám je prozradím.

Nemůžeme nekomunikovat

Lidé zkrátka dnes nemohou nekomunikovat. Všude kolem nás jsou informace v mluvené, tištěné či obrazové podobě. My je vnímáme a s okolním světem si je vzájemně vyměňujeme.

Prostě ať děláme cokoliv, vždy se přitom nějakým způsobem chováme a do okolí vysíláme signály, respektive zprávy.

Do těch se promítají naše zkušenosti, dovednosti, osobní postoje, momentální stavy a nálady.

Způsob, jakým zprávy přijímáme a přiřazujeme jim, tedy určitým slovům, konkrétní význam, je specifický pro každého z nás. Jednoduše řečeno, nemyslíme stejně.

Proto mějte na paměti: Komunikace není jen to, co řekneme, ale i to, co se k druhému dostane a jak to vnímá.

Pojďme se podívat, do jaké míry působí dle Alberta Mehrabiana hlas a řeč těla na to, co se dostane k našemu protějšku – jak tyto komunikační prostředky působí na vytváření pozitivních nebo negativních emocí:

Pokud tedy ovládnete řeč těla a hlas, tzn. ovládnete 93 % komunikačních prostředků, dáte je do souvislosti s obsahem, jste na nejlepší cestě stát se mistrem umění přesvědčivé komunikace.

Na druhou stranu, pokud se při rozhovoru zaměříte nejen na obsah slov partnera, ale i na způsob podání a řeč těla, na 93 % komunikačních prostředků, získáte daleko více informací, než když se soustředíte jen na slova.

Svět obchodu není jen o číslech

Možná patříte mezi lidi, kteří se domnívají, že svět obchodu je jen o číslech. Jistě, čísla mají při logické argumentaci svoji nezaměnitelnou a výhradní pozici, ale nikdy nesmíte úplně ignorovat emoce.

Důležité informace a projev emocí poskytuje naše tvář a oči.

Tvář je možné považovat za nejdůležitější zdroj neverbálního chování. Je ústředním bodem naší komunikace, a proto účinek jejích pohybů na výsledek komunikace je naprosto klíčový.

Tvář – kniha pro zkušené čtenáře

Mimika naší tváře poměrně přesně vyjadřuje pocity a emoce, které ne vždy dokážeme mít pod kontrolou a pak jsme velmi čitelní. Všichni ty pocity a emoce dobře známe, ale při jednání je ne vždy dostatečně čteme.

Lidskou tvář je možno rozdělit do tří oblastí, na které si při čtení emocí zaměřte:

Každá z těchto částí různou měrou vyjadřuje nejčastější emoce: překvapení, štěstí, strach, znechucení a odpor, hněv nebo smutek.

Mimické výrazy základních emocí si utváříme již v průběhu prvního roku života a ženy je umí číst lépe než muži.

Ty se zpravidla projevují následujícím způsobem:

  1. Překvapení – Čelo je zvednuté a vytvoří se na něm horizontální vrásky. Obočí se povytáhne do oblouku, čelist spadne a ústa se otevřou.
  2. Štěstí – Kolem očí se vytvoří takzvané vějířovité vrásky. Rty se stáhnou a koutky úst směřují nahoru. Tváře se rovněž pozvednou.
  3. Strach – Na čele se objeví vrásky, obočí se pozvedne a stáhne. Horní víčka se zvednou. Ústa se lehce pootevřou a rty se ztenčí nebo jsou vyšpulené.
  4. Znechucení / odpor – Obočí poklesne a přiblíží se k sobě. Nos se nakrčí a tváře se pozvednou. Horní ret se zvedne. Spodní ret se může zvednout současně s horním nebo poklesnout a vysunout se dopředu.
  5. Hněv – Obočí je pokleslé, jeho levá i pravá strana je blízko u sebe a vytvoří u stažené, oči mají upřený výraz a mohou vypadat jako vypoulené. Rty mohou být napjaté a stisknuté k sobě nebo napjaté a pootevřené jako by křičely. Nosní dírky jsou rozšířené.
  6. Smutek – Po celém čele mohou být vrásky. Obočí se lehce pozvedne a vnitřní koutky horních víček se zvednou. Koutky úst směřují dolu a rty se mohou třást.

22756901 překvapení22756901 radost 22756901 strach

22756901 odpor22756901 skrytá zlost22756901 smutek

Obrázky vyjadřující emoce: překvapení, štěstí, strach, znechucení, hněv a smutek.

Oči – zrcadlo naší duše

Důležité informace o našem duševním stavu a o tom, co prožíváme, nám prozradí takzvané pozorovatelné projevy očí.

Většina lidí ani neví, jak mnoho o našem nitru mohou oči prozradit, pokud jsou sledovány dobrým pozorovatelem. Zorničky jsou totiž částí těla, která se vymyká naší kontrole – naší vůli.

Je známou skutečností, že velikost zornic řídí svaly obsažené v duhovce a jejich velikost závisí na intenzitě dopadajícího světla, respektive na tom, jak panenky reagují na jeho proměnu.

Když do oka dopadá více světla, za vysoké intenzity světelných paprsků, zúží se průměr zornice až na dva milimetry. Naopak za špatných světelných podmínek, například v šeru, se zorničky rozšíří až na osm milimetrů abychom lépe viděli.

K zúžení a rozšíření zorniček nedochází jen vlivem proměny intenzity světla, ale také při stimulaci mozku například stresem, drogami či otravou. Při stresu a nebezpečí se rozšiřují a v době odpočinku se zužují.

Ale to není vše. V zásadě platí a je nadmíru důležité si zapamatovat: Když vidíme něco, co se nám líbí, co nás zajímá, po čem toužíme, co je nám příjemné, nebo když na něco příjemného myslíme, tak se nám panenky zvětší. Stejná reakce nastane, pokud hovoříme s někým, kdo je nám sympatický.

Opačná reakce se dostaví, pokud nemáme něco rádi, nelíbí se nám něco či mluvíme s nesympatickou osobou.

Tohoto využívají šikovní profesionální obchodníci, kteří se dívají zákazníkům do očí. Zvětšené zornice jsou pro ně jasným pozitivním signálem například při vyjednávání o ceně. A naopak.

Zlepšete své vyjednávací schopnosti!

Přihlaste se na kvalitní a praktické semináře:

Oční kontakt

OčiPokud tedy tyto signály chcete vnímat a číst, musíte správně pozorovat partnera a především udržovat ten správný oční kontakt.

Oči také mohou být vaším neocenitelným nástrojem efektivní komunikace, nejsilnějším prostředkem neverbální komunikace.

Zpravidla jsou oči první částí těla, kterou zaregistrujeme a kam se nejčastěji pohledem vracíme.

Pravděpodobně víte, že kromě výše popsaného nekontrolovaného pohybu, vám oči mohou být velmi užitečné a že úmyslné pohyby vašich očí mají na ostatní velký vliv.

Pozitivního účinku však nedosáhnete, jestliže délka všeho pohledu bude nedostatečná, pokud se spíše budete dívat do stolu, do země, na své ruce nebo se vaše oči budou pohybovat příliš rychle.

Nedá se jednoznačně říct, jaká by měla být délka a intenzita očního kontaktu. To je specifické a musíte to vycítit.

Pokud protějšku věnujete pohled trvající několik vteřin, v závislosti na situaci, mělo by to být v pořádku. Pokud ale bude váš pohled příliš dlouhý, budete na svůj protějšek zírat, bude mu to pravděpodobně nepříjemné nebo si bude myslet, že jste nevychovaní (no spíše nevychovaný).

Mějte tedy na paměti, pokud chcete ovlivnit své posluchače či přesvědčit protistranu, aby přijala vaše argumenty, musíte zvolit adekvátní oční kontakt. Protože platí pravidlo: „Když pohled nepřesvědčí, ani rty to nedokážou.“

Přihlaste se na seminář. Získáte informace, které potřebujete, a dosáhnete výsledky, které chcete.

Líbil se vám tento článek? Klikněte na tlačítko To se mi líbí a ShareUděláte mi tím radost.

Také se podívejte na článek nazvaný Ne každý nákupčí je dobrý vyjednávač.

Jarda Cirkovský

Nejdůležitější novinky ze světa firemního nákupu na váš e-mail

Chcete mít přehled o trendech, novinkách, nebo získávat tipy ze světa firemního nákupu?


X

© Benefico s.r.o. • Všechna práva vyhrazena

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top