Pomůžeme vám ušetřit finanční prostředky a zvýšit úroveň vašeho firemního nákupu

Na co si dát pozor při sjednávání obchodní smlouvy

Publikováno: 8. 6. 2015 | rubrika: Firemní nákup, Výběrová řízení

Nedávná rekodifikace přinesla řadu změn právních předpisů, které zasahují do oblasti uzavírání smluv. Nákupčí (podnikatelé) uzavírají méně či více významné smlouvy denně, a proto jsem požádal zkušeného advokáta Tomáše Liškutína, aby vybral jednu okolnost či faktor, který může významným způsobem ovlivnit uzavření smlouvy.

Na jakou novinku by si nákupčí či podnikatelé měli při uzavírání smluv dát pozor, co by měli vědět?

Jednou z důležitých věcí, kterou by rozhodně měli znát a kterou by neměli přehlédnout, je problematika pozměněných objednávek a jejich závaznost.

Smlouva se doposud považovala za závaznou, pokud jedna smluvní strana učinila návrh smlouvy (například ve formě nabídkového katalogu) a druhá strana jej přijala (například ve formě objednávky).

Pokud však objednávka obsahovala dodatky nebo odchylky, smlouva se nepovažovala za uzavřenou. Jednalo se totiž o nový návrh smlouvy, který byl závazný až po potvrzení dodavatelem.

Jak je tomu dle aktuální úpravy?

Podle nového občanského zákoníku je smlouva uzavřena i na základě objednávky s dodatky či odchylkami, pokud nejsou podstatné.

Co jsou to podstatné odchylky?

Zákoník neříká, co je podstatná odchylka, jistě jí ale bude významně změněná cena nebo množství objednávaného zboží.

Jaké odchylky naopak nejsou podstatné?

Nepodstatnou odchylkou může být způsob zabalení. A v tom je právě háček. Pokud bude v objednávce uveden jiný způsob zabalení, bude smlouva přes tuto „drobnou“ odchylku uzavřená.

Má dodavatel možnost odmítnout pozměněnou objednávku?

Ano, má. Musí tak být učiněno bez zbytečného odkladu a zároveň musí být druhá strana informována, že objednávka bude zrealizována pouze s původně nabízeným balením.

A co když se tak nestane a dodavatel dodá zboží bez ohledu na objednávku kupujícího?

Pokud dodavatel dodá zboží v původně nabízeném balení, může po něm kupující požadovat například dodatečnou slevu.

Máte pro nákupčí či podnikatele v této souvislosti nějaké doporučení?

Pečlivě sledujte poznámky uvedené v objednávce, a pokud s nimi nesouhlasíte, tak prokazatelným způsobem svůj nesouhlas sdělte druhé smluvní straně (zákazníkovi, obchodnímu partnerovi atd.).

Rozhovor s Tomášem Liškutínem vedl Jaroslav Cirkovský.

Podrobněji se tématu sjednávání, uzavírání a plnění smluv věnuje seminář Nejčastější chyby při uzavírání obchodních smluv                                >> PODÍVEJTE SE na program a ZAREGISTRUJTE SE na něj.

Nejdůležitější novinky ze světa firemního nákupu na váš e-mail

Chcete mít přehled o trendech, novinkách, nebo získávat tipy ze světa firemního nákupu?


X

© Benefico s.r.o. • Všechna práva vyhrazena

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top