Pomůžeme vám ušetřit finanční prostředky a zvýšit úroveň vašeho firemního nákupu

Výběrová řízení na klíč

Zajistíme pro vás kompletní provedení výběrového řízení. Využijte zkušeností získaných  25letou praxí a systematickým vzděláváním v oboru.

6 největších chyb výběrových řízení

V praxi se setkáváme nejčastěji s následujícími chybami v procesu výběrového řízení:

 1. Velké množství položek ve výběrovém řízení/e-aukci
 2. Některé položky jsou nakupovány v bezvýznamném množství
 3. Obdobné položky se nachází na několika místech
 4. Nedostatečná specifikace položek
 5. Malý objem nákupu
 6. V neposlední řadě pak nedostatek času na přípravu a realizaci výběrového řízení

Chcete znát řešení těchto chyb?
Přečtěte si e-book Nejlepší vyjednávač je váš počítač

6 důvodů pro outsourcing
výběrového řízení

Co získáte, když realizaci výběrového řízení necháte na nás? Profesionální služby na vysoké úrovni:

 1. Zvolíme optimální strategii nákupu a způsob vyjednávání s dodavateli.
 2. Díky realizací online výběrových řízení nakupujeme za skutečně prověřené tržní ceny. Úspora oproti běžným metodám výběrových řízení se šplhá až k 60 % (zjistěte přínosy e-aukce).
 3. Garantujeme nezávislý a transparentní výběr dodavatele bez současných vazeb.
 4. Jsme tu pro vás, i když vy nemáte dostatečnou kapacitu, nebo se chcete sněkteré činnosti přenechat odborníkům.
 5. Nemusíte vyvíjet tlak na dodavatele, vyjednávání přenecháte na nezávislé třetí straně.
 6. Budete mít přesně zdokumentovaný a doložený proces výběrového řízení např. v případě žádosti o prostředky z fondů EU.

» Chci realizaci výběrového řízení přenechat odborníkům

Harmonogram výběroveho řízení

Jak funguje spolupráce
na výběrových řízeních

Na rozdíl od realizace a-aukce na klíč (kompletní předání podkladů), je zde daleko více dílčích činností popsaných níže. Jedná se o provedení celého VŘ od A po Z.

 1. Specifikace předmětu a možných alternativ
 2. Definice výběrových kritérií
 3. Nákupní marketing – průzkum trhu
 4. Oslovení potencionálních dodavatelů a pozvání k účasti v něm
 5. Poptávkové řízení
 6. On-line výběrová řízení
 7. Porovnání a vyhodnocení dodavatelských nabídek
 8. Společné jednání s dodavateli
 9. Analýza/příprava smlouvy a jednání o smlouvě (ve spolupráci s advokátní kanceláří)
 10. Vyhodnocení výběrového řízení
 11. Písemná zpráva pro vedení společnosti o průběhu a výsledku výběrového řízení

» Chci poradit s výběrovým řízením

Nejlepší vyjednávač je váš počítač

» Elektronická kniha ke stažení ZDARMA

» Podrobný návod, jak realizovat úspěšné výběrové řízení

ebook o firemním nákupu a e-aukcích

© Benefico s.r.o. • Všechna práva vyhrazena

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top